Loading...
İletişim

Yurtiçi Arabağlantı

Arabağlantı
Çağrıların arabağlantı noktası yoluyla nakli için kurulan İşletmeci ve Türk Telekom şebekelerinin fiziksel ve mantıksal bağlantısı

Arabağlantı Linki
Arabağlantı noktalarında sonlanan ve her iki tarafın santralini birbirine bağlayan, tarafların şebekelerinin arabağlantısı için kullanılan ve ilgili teknik standartlara uygun sayısal link

Arabağlantı Noktası
Türk Telekom Şebekesi ve İşletmeci Şebekesi arasındaki arabağlantının gerçekleştirildiği fiziksel nokta (DDF vb.)

Arabağlantı Sözleşmesi
Arabağlantıya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere taraflar arasında imzalanan sözleşme (Hizmete ilişkin ayrıntılı bilgilere Referans Arabağlantı Teklifinden (RAT) ulaşabilirsiniz)

Aranan Taraf
Çağrıyı alan taraf

Arayan Taraf
Aranan tarafa çağrıyı gönderen taraf

Bloklama
Belli bir yöndeki çağrıların engellenmesi

Çağrı
Aşağıdakilerden oluşan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve ilgili elektronik haberleşme ve transmisyon sistemleri üzerinden nakledilen,

  •  Ses (konuşma bilgisinin taşındığı çağrı),
  • Konuşma, müzik ve her türlü diğer sesler,
  • Görüntülü çağrı, SMS ve MMS,
  • Veri,
  • Yukarıdakilerin aktarılması için işlev gören sinyaller,
  • Makinelerin veya cihazların çalıştırılması ve kontrolü için işlev gören sinyaller

Çağrı Başlatma
Taşıyıcı Ön Seçimi, Taşıyıcı Seçimi veya İki Kademeli Arama Yöntemi ile başlatılan İşletmeci çağrılarının, İşletmecinin arabağlantı sistemlerine taşınması

Çağrı Sonlandırma
İşletmecinin, Türk Telekom’un Arabağlantı Sistemi üzerinden teslim ettiği çağrıların Türk Telekom tarafından ilgili sonlanma noktasına taşınması

DDF
Sayısal Dağıtım Çatısı

İki Kademeli Arama Yöntemi
Kullanıcıların arama kartı ve benzeri araçlarla, İşletmecinin Kurumca tahsis edilen erişim numarasını çevirmek suretiyle, İşletmecinin platformuna eriştikten sonra, aranan abone numarasını çevirdiği arama yöntemi

İşletmeci
Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirket

Kapasite
Arabağlantı linki aracılığıyla Türk Telekom şebekesine veya İşletmeci şebekesine erişim sağlayan ilgili teknik standarda uygun transmisyon kapasitesi

Sinyalleşme
Elektronik haberleşme sistemlerinde tarafların şebekelerinin ve terminallerin karşılıklı iletişiminde çağrıların kontrol edilmesi için karşılıklı gönderilen bilgi mesajları

Sonlanma Noktası
Bir çağrı’nın Türk Telekom’un ya da İşletmecinin kendi müşterisine ait bir nokta veya özel ya da acil telekomünikasyon hizmet merkezi

Taşıyıcı Ön Seçimi
Hizmet alınmak istenen taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkân sağlayacak şekilde önceden seçilmesi yöntemi

Taşıyıcı Seçimi
Türk Telekom şebekesinde her bir çağrı için, hizmet alınmak istenen taşıyıcının, kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş olan taşıyıcı seçim kodunun çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemi

Yerel (Lokal) Kademe
İşletmeci ile arabağlantı sağlanan bir hizmet sahasında (repartitör) ve söz konusu hizmet sahasına bağlı uzak hat birimlerinde çalışan prefiksleri içeren bölge

Alan içi
İşletmeci’nin Arabağlantı Sistemiyle Türk Telekom’un Arabağlantıda kullandığı santralin bulunduğu ilin alan kodunu kullanan ve Yerel (lokal) kademede arabağlantı sağlanan prefikslerin bulunduğu bölgenin dışında kalan bölge

Alan dışı 
Alan İçi ve Yerel (Lokal) kademe kapsamı dışında kalan bölge

Topoloji

Ücretlendirme

Türk Telekom Coğrafi Numaralarında Çağrı Başlatma* / Sonlandırma** Ücretleri

  • Yerel Kademede net 1,39 Kr/dk.
  • Alan İçinde net 1,71 Kr/dk.
  • Alan Dışında net 2,24 Kr/dk.

*: Türk Telekom şebekesinden başlatılıp İşletmeci şebekesine teslim edilen İşletmeci trafiği için İşletmecinin Türk Telekom’a ödeyeceği ücreti tanımlamaktadır.

**: İşletmecinin, arabağlantı sistemleri yoluyla Türk Telekom’un coğrafi numaralarında sonlandırılmak üzere gönderdiği yurtiçinden başlayan çağrılar için Türk Telekom’a ödeyeceği ücreti tanımlamaktadır.

****:Türk Telekom tarifesine göre ücretsiz aranan özel hizmet numaraları için İşletmeci Türk Telekom’a herhangi bir ücret ödemeyecektir.

*****: Arabağlantı Sistemleri yoluyla Türk Telekom’un ücretli aranan özel hizmet numaralarında sonlandırılmak üzere gönderilen çağrılar için İşletmeci Türk Telekom’a 1,87 Kr/dk öder.

Türk Telekom’un Coğrafi Olmayan Numaralarında (0850’li Numaralar) Çağrı Sonlandırma Ücretleri

Türk Telekom’a tahsisli coğrafi olmayan numaralara (0850’li Numaralar)  doğru yurtiçinden başlayan çağrıların; IP şebekesine aktarıldığı santralin (söz konusu hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan Convergence Gateway (CGW) cihazının bulunduğu santraller) bulunduğu il sınırları içinde teslim edilmesi durumunda çağrı sonlandırma ücreti net 1,71 Kr/dk; çağrıların IP şebekesine aktarıldığı santralin bulunduğu il dışındaki illerde bulunan santrallerden teslim edilmesi durumunda ise çağrı sonlandırma ücreti net 2,24 Kr/dk’dır.

444XXXX Yapısındaki Numaralarda Çağrı Sonlandırma Ücreti

İşletmecinin, arabağlantı sistemleri yoluyla Türk Telekom’un 444XXXX yapısındaki numaralarında sonlandırılmak üzere gönderdiği yurtiçinden başlayan çağrılar için İşletmeci Türk Telekom’a net 1,87 kr/dk öder.

DİĞER ÜCRETLER

Taşıyıcı Ön Seçimi, Taşıyıcı Seçimi veya İki Kademeli Arama Yöntemi ile çağrı başlatma/sonlandırma hizmetinden yararlanacak İşletmeciler ile sadece çağrı sonlandırma hizmetinden yararlanacak İşletmeciler, çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma ücretlerine ilaveten Türk Telekom’a bir defaya mahsus olmak üzere Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan “İşletmeci Tanımlama Bedeli”ni ödeyecektir.

Taşıyıcı Ön Seçimi yöntemi ile hizmet sunan İşletmeciden hizmet almak isteyen ve alınmakta olan hizmeti iptal ettirmek isteyen müşteriler için Türk Telekom’a İşletmeci tarafından, Taşıyıcı Ön Seçimi ile hizmet sunan İşletmeciye yönlendirme veya Taşıyıcı Ön Seçimi ile hizmet sunan İşletmeciye yapılan yönlendirmenin iptali için Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan “Taşıyıcı Ön Seçimi Yönlendirme/Yönlendirmeyi İptal Ücreti”ni ödenecektir.

Kampanyalar