Loading...
İletişim

Katma Değerli Hizmetler

İçeriği, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yaparak Abone’ye/kullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan elektronik haberleşme hizmetleri dahil, ilgili mevzuatta bu kapsamda düzenlenen diğer Hizmetleri ifade eder. Taraflar arasında gelir paylaşımına konu olan katma değerli servisin TÜRK TELEKOM müşterilerine sunulması sırasında müşterilerin bilgilendirilmesi, memnuniyetlerinin sağlanması ve usulsüz kullanımların önlenmesi amacıyla TÜRK TELEKOM tarafından belirlenen Hizmet Standartları’na uyulması gerekmektedir.