Loading...
İletişim

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmeti Tanımı ve Kapsamı

Rehberlik Hizmeti, İşletmecilerin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin gerekirse işlenerek kullanıcılara ulaştırılmasıdır.Hizmet kapsamında, rehber veri tabanlarından elde edilen bilgiler ile eklenmesi mümkün olan diğer bilgiler, bu hizmete yönelik tahsis edilen kısa numaralardan telefonla sorgulama yolu zorunlu olmak üzere elektronik, internet, kısa mesaj, basım veya diğer mümkün sorgulama yollarından bir ya da birkaçı ile kullanıcılara ulaştırılır ve ilave olarak katma değerli hizmetler de kullanıcılara sunulabilir.

Hizmete Özel Tanımlar

Rehber: Gerçek ve tüzel kişilerin telefon numaraları ve isimlerinin yanında diğer kişisel bilgileri de içermesi mümkün olan sıralanmış kayıt.
Rehber Veritabanı: Rehberde yer almayı kabul eden abonelerin rehberlik hizmetine ilişkin bilgilerinin kaydedildiği veritabanı.

Rehberlik Hizmeti Numaraları

Rehberlik Hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş işletmecilere 118XY yapısında kısa numaralar tahsis edilmektedir.