Loading...
İletişim

Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber

Tesis paylaşımı hizmeti, Türk Telekom’un Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya Veri Akış Erişimi veya Kısmi Kiralık Devre hizmetleri için sahip olduğu tesislerin paylaşımı ile herhangi bir ucu Türk Telekom sistem/cihazlarında sonlanmayan ancak her iki ucu da Türk Telekom Erişim Şebekesi dahilinde olan ve İşletmecinin Çekirdek ve Backhaul Şebekesini içermeyecek şekildeki tesis paylaşımı (boru, kanal, göz) hizmetlerini kapsar.

Özellikler & Ücretlendirme

Hizmet kapsamı ve ücretlendirmeye ilişkin detaylar için tıklayınız.