Loading...
İletişim

YAPA

Türk Telekom’un sahip olduğu Yerel Ağ altyapısını (mülkiyetinde bir değişiklik olmadan), ilgili mevzuat uyarınca erişim yükümlüsü olması nedeniyle, yetkilendirilmiş İşletmecilere REYET kapsamında sunduğu toptan altyapı hizmetidir.

Topoloji

Özellikler

  • Türk Telekom’un sahip olduğu Yerel Ağ topolojisi, bileşenleri ve konfigürasyonları, teknik özellikler ve tabi olunan standartlar, test prosedürleri ile erişim koşulları güncel REYET dokümanından incelenebilir.
  • Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Hizmeti kapsamında; İşletmeci tarafından talep edilecek Fiziksel, Birlikte, Sanal veya Uzaktan Ortak Yerleşim, enerji ve klimatizasyon hizmetleri ile Havai ve/veya Yeraltı Tesisleri ile Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı hizmetlerinden İşletmecinin faydalandırılmasına ilişkin hususlar güncel REYET dokümanından incelenebilir.
  • REYET dokümanına ve bu doküman uyarınca üçer (3) aylık dönemlerde güncellenerek sunulması gerekli olan bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
  • Hesap yöneticilerinden alınacak kullanıcı ID ve şifreleriyle, YAPA kapsamındaki (e-YAPA otomasyon sistemi, ANFP testi, standart malzeme birim fiyat listesi v.b.) işlem ve bilgilere www.yapa.turktelekom.com.tr adresinden erişilebilir.

Ücretlendirme

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim
HiZMET TANIM ÜCRET (TL)
Sözleşme Erişim Bedeli Bir defalık 100
Teminat Mektubu Tutarı TÇ’de her 1000 Devreye Karşılık Gelen Blok için 7.500
Test Ücreti Data Hızı ≤ 4 Mbps 14
4 Mbps < Data Hızı 31
Hatalı Arıza Bildirimi Bedeli Bildirim başına 14
e-YAPA Otomasyon Programı 5 Kullanıcıya Kadar (Aylık) ÜCRETSİZ
Fazladan her yeni Kullanıcı (Aylık) 100

 

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ TAM ERİŞİM TANIMI ÜCRET (TL)
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14
Abone Devresi Tesis Ücreti Bir defalık 35,44
Abone Devresi Kullanım Ücreti* Aylık 14,62


*Engelli, Gazi/Şehit yakınlarına özel sunulan tarife, aylık abone devresi kullanım ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanarak sunulmaktadır. Tarife ücreti 7,31 TL'dir.

 

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ PAYLAŞIMLI ERİŞİM TANIMI ÜCRET (TL)
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14
Abone Devresi Tesis Ücreti Bir defalık 38,55
Abone Devresi Kullanım Ücreti* Aylık 5,49


*Engelli, Gazi/Şehit yakınlarına özel sunulan tarife, aylık abone devresi kullanım ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanarak sunulmaktadır. Tarife ücreti 2,745 TL'dir.

 

KARMA BLOK TESİS VE KULLANIM TANIMI 96'lık Blok 64'lük Blok 48'lik Blok
Blok Tesis Ücreti Bir defalık 503 TL 356 TL 256 TL
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14 TL 8,26 TL 6,76 TL
Engelli, Gazi, Şehit İnternet Paketleri

YAPA Engelli, Gazi, Şehit İnternet Paketleri Uygulama Esasları ve Tarife Bilgiler İçin tıklayınız.

Kampanyalar