Loading...
İletişim

YAPA

Bakır kablo çifti frekans spektrumunun tamamının veya ses harici frekans spektrumunun Referans Teklifte yer alan usul ve esaslar dahilinde Türk Telekom’un sahip olduğu Yerel Ağ altyapısı üzerinden İnternet Servis Sağlayıcılara (İSS) sunulan sabit elektronik haberleşme hizmetidir.

İşletmeciler YAPA kapsamındaki işlem ve bilgilere aşağıdaki linkten hesap yöneticilerinden alacakları kullanıcı ID ve şifreleri ile erişebilirler.

www.yapa.turktelekom.com.tr

Topoloji

Özellikler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 13.09.2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/263 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve güncellenmeyen kısımlarına ilişkin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini tümüyle yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarına İlişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.

Ücretlendirme

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Hizmeti
HiZMET TANIM ÜCRET (TL)
Sözleşme Erişim Bedeli Bir defalık 100
Teminat Mektubu Tutarı TÇ’de her 1000 Devreye Karşılık Gelen Blok için 7.500
Test Ücreti Data Hızı ≤ 4 Mbps 14
4 Mbps < Data Hızı 31
Hatalı Arıza Bildirimi Bedeli Bildirim başına 14
e-YAPA Otomasyon Programı 5 Kullanıcıya Kadar (Aylık) ÜCRETSİZ
Fazladan her yeni Kullanıcı (Aylık) 100

 

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ TAM ERİŞİM TANIMI ÜCRET (TL)
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14
Abone Devresi Tesis Ücreti Bir defalık 35,44
Abone Devresi Kullanım Ücreti* Aylık 14,62


*Engelli, Gazi/Şehit yakınlarına özel sunulan tarife, aylık abone devresi kullanım ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanarak sunulmaktadır. Tarife ücreti 7,31 TL'dir.

 

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ PAYLAŞIMLI ERİŞİM TANIMI ÜCRET (TL)
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14
Abone Devresi Tesis Ücreti Bir defalık 38,55
Abone Devresi Kullanım Ücreti* Aylık 5,49


*Engelli, Gazi/Şehit yakınlarına özel sunulan tarife, aylık abone devresi kullanım ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanarak sunulmaktadır. Tarife ücreti 2,745 TL'dir.

 

KARMA BLOK TESİS VE KULLANIM TANIMI 96'lık Blok 64'lük Blok 48'lik Blok
Blok Tesis Ücreti Bir defalık 503 TL 356 TL 256 TL
Blok Başına Kullanım Ücreti Aylık 11,14 TL 8,26 TL 6,76 TL
Engelli, Gazi, Şehit İnternet Paketleri

YAPA Engelli, Gazi, Şehit İnternet Paketleri Uygulama Esasları ve Tarife Bilgiler İçin tıklayınız.

Kampanyalar