Loading...
İletişim

Transmisyon Amaçlı Ortak Yerleşim

Türk Telekom tesislerinde arabağlantı, veri akış erişimi, yerel ağın paylaşıma açılması ve kısmı kiralık devre hizmetleri kapsamı dışındaki ortak yerleşim hizmetlerinden faydalanılmasına ilişkin talepler, Transmisyon Amaçlı Ortak Yerleşim kapsamında değerlendirilmektedir.

Özellikler & Ücretlendirme

Transmisyon Amaçlı Ortak Yerleşim taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesi hususundaki 2022 yılı “TT Ortak Yerleşim Usul, Esas ve Ücretleri” dokümanı için tıklayınız.