Loading...
İletişim

ROYTEPT Kapsamında Ortak Yerleşim

Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya Veri Akış Erişimi veya Kısmi Kiralık Devre hizmetleri için Türk Telekom’un sahip olduğu tesis ve altyapı üzerinden, İşletmecilere yer kullanımı, enerji, klimatizasyon, geçici giriş hizmetleri ve F/O Kablo Altyapıları ile Bina Girişi ve/veya Bina İçi Bağlantı hizmetleri sunulmaktadır.

Özellikler & Ücretlendirme

İlgili Hizmetlere ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul, esas ve ücretler Referans Teklif kapsamında düzenlenmekte olup detayları için tıklayınız.