Loading...
İletişim

Yönett Wi-Fi Toptan

YöneTT WiFi Toptan; İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) kurumsal müşteri lokasyonlarına Wi-Fi altyapısı kurarak bu hizmete dair yönetim, raporlama, arıza kaydı, bakım gibi işlemlerin yürütüleceği hizmetleri vermesi için oluşturulmuş toptan seviyede sunulan bir hizmettir.

 

YöneTT WiFi Toptan hizmeti İSS’lerin farklı kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek farklı özellikler barındıran paketler halinde sunulmaktadır. Paket seçenekleri ve paketler kapsamında faydalanılabilen özellikler ücretlendirme bölümünde belirtilmiştir.

Özellikler

Hizmete ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ücretlendirme

Bağlantı Ücreti
YÖNETT WİFİ TÜRÜ ALTYAPI TÜRÜ ALTYAPI MEVCUT (TL)* ALTYAPI MEVCUT DEĞİL**
KAFE STANDART Bakır 181,96 TL Bakır altyapının mevcut olmadığı ve bakır altypı üzerinde hizmet talep edilen paket senaryoları beklenmediğinden iletilmemiştir.
KAFE GELİŞMİŞ
OFİS STANDART
OFİS GELİŞMİŞ
YERLEŞKE STANDART
YERLEŞKE GELİŞMİŞ
KAFE GELİŞMİŞ FİBER Fiber 20,30 TL 20,30 TL+ yapılan her ilave metre fiber için 3,8TL
OFİS GELİŞMİŞ FİBER
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER


* Belirli bir güzergâhta Tesis edilmiş ve daha sonra iptal edilmiş bir bağlantının aynı güzergâhta aynı ya da farklı bir müşteri tarafından, iptal olduğu tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kurulu kapasiteyi aşmamak kaydıyla, YöneTT WiFi Toptan hizmeti için talep edilmesi durumunda Bağlantı ücretleri “altyapı mevcut” olarak değerlendirilen senaryo kapsamında alınır. Bu şartların sağlanmadığı senaryolarda Bağlantı ücreti “altyapı mevcut olmayan” olarak değerlendirilen senaryolar kapsamında alınır.
** Söz konusu ücretler mevcut altyapının olmadığı yerlerde hizmetin verilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlarda; Fiber şebekenin olmadığı yerlerde Lokal Erişimdeki Fiber Optik Kablo Bağlantısında ücretlendirmeye esas mesafe, Tesis adresi ile Bağlantının sağlanabildiği güzergâh üzerinde olan ve transmisyon imkanları bulunan (hizmetin verilmesine olanak sağlayan bağlantının sonlanacağı aktif sistemlerin bulunduğu) en yakın Türk Telekom varlık noktası arasındaki mesafedir. (Bu varlık noktasından başlamak üzere, Türk Telekom şebekesi yönünde kullanılacak transmisyon altyapısı (Fiber Optik Kablo ve Teçhizat dâhil) ve gerektiğinde bu altyapının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırım müşteriye yansıtılmaz.)

Yönetim Ücreti
YÖNETT WİFİ TOPTAN PAKETİ ERİŞİM HIZI AYLIK BEDEL (TL)
KAFE STANDART 8 Mbps'e kadar DSL 143,20 TL
KAFE GELİŞMİŞ 16 Mbps'e kadar DSL 183,20 TL
OFİS STANDART 8 Mbps'e kadar DSL 175,20 TL
OFİS GELİŞMİŞ 16 Mbps'e kadar DSL 215,20 TL
YERLEŞKE STANDART 16 Mbps'e kadar DSL 255,20 TL
YERLEŞKE GELİŞMİŞ 32 Mbps'e kadar DSL 279,20 TL
KAFE FİBER 5 Mbps 722,74 TL
KAFE FİBER 6 Mbps 777,66 TL
KAFE FİBER 7 Mbps 829,41 TL
KAFE FİBER 8 Mbps 878,40 TL
KAFE FİBER 9 Mbps 926,20 TL
KAFE FİBER 10 Mbps 972,01 TL
KAFE FİBER 15 Mbps 1.183,25 TL
KAFE FİBER 20 Mbps 1.371,52 TL
KAFE FİBER 30 Mbps 1.708,84 TL
KAFE FİBER 40 Mbps 2.010,00 TL
KAFE FİBER 50 Mbps 2.288,58 TL
KAFE FİBER 60 Mbps 2.549,72 TL
KAFE FİBER 70 Mbps 2.796,88 TL
KAFE FİBER 80 Mbps 3.032,68 TL
KAFE FİBER 90 Mbps 3.259,36 TL
KAFE FİBER 100 Mbps 3.478,00 TL
KAFE FİBER 150 Mbps 4.481,54 TL
KAFE FİBER 200 Mbps 5.380,38 TL
KAFE FİBER 250 Mbps 6.209,11 TL
KAFE FİBER  300 Mbps 6.985,82 TL
KAFE FİBER 350 Mbps 7.721,87 TL
KAFE FİBER  400Mbps 8.424,52 TL
KAFE FİBER 450 Mbps 9.099,57 TL
KAFE FİBER 500 Mbps 9.751,11 TL
KAFE FİBER 600 Mbps 10.993,62 TL
KAFE FİBER 700 Mbps 12.171,04 TL
KAFE FİBER 800 Mbps 13.295,51 TL
KAFE FİBER 900 Mbps 14.375,36 TL
KAFE FİBER 1000 Mbps 15.417,44 TL
OFİS FİBER 5 Mbps 756,45 TL
OFİS FİBER 6 Mbps 811,37 TL
OFİS FİBER 7 Mbps 863,12 TL
OFİS FİBER 8 Mbps 912,11 TL
OFİS FİBER 9 Mbps 959,90 TL
OFİS FİBER 10 Mbps 1.005,72 TL
OFİS FİBER 15 Mbps 1.216,95 TL
OFİS FİBER 20 Mbps 1.405,23 TL
OFİS FİBER 30 Mbps 1.742,55 TL
OFİS FİBER 40 Mbps 2.043,71 TL
OFİS FİBER 50 Mbps 2.322,29 TL
OFİS FİBER 60 Mbps 2.583,43 TL
OFİS FİBER 70 Mbps 2.830,59 TL
OFİS FİBER 80 Mbps 3.066,38 TL
OFİS FİBER 90 Mbps 3.293,07 TL
OFİS FİBER 100 Mbps 3.511,71 TL
OFİS FİBER 150 Mbps 4.515,24 TL
OFİS FİBER 200 Mbps 5.414,08 TL
OFİS FİBER 250 Mbps 6.242,82 TL
OFİS FİBER  300 Mbps 7.019,53 TL
OFİS FİBER 350 Mbps 7.755,58 TL
OFİS FİBER  400Mbps 8.458,23 TL
OFİS FİBER 450 Mbps 9.133,28 TL
OFİS FİBER 500 Mbps 9.784,82 TL
OFİS FİBER 600 Mbps 11.027,33 TL
OFİS FİBER 700 Mbps 12.204,74 TL
OFİS FİBER 800 Mbps 13.329,21 TL
OFİS FİBER 900 Mbps 14.409,06 TL
OFİS FİBER 1000 Mbps 15.451,15 TL
YERLEŞKE FİBER 5 Mbps 804,59 TL
YERLEŞKE FİBER 6 Mbps 859,52 TL
YERLEŞKE FİBER 7 Mbps 911,27 TL
YERLEŞKE FİBER 8 Mbps 960,26 TL
YERLEŞKE FİBER 9 Mbps 1.008,05 TL
YERLEŞKE FİBER 10 Mbps 1.053,87 TL
YERLEŞKE FİBER 15 Mbps 1.265,10 TL
YERLEŞKE FİBER 20 Mbps 1.453,38 TL
YERLEŞKE FİBER 30 Mbps 1.790,70 TL
YERLEŞKE FİBER 40 Mbps 2.091,86 TL
YERLEŞKE FİBER 50 Mbps 2.370,43 TL
YERLEŞKE FİBER 60 Mbps 2.631,58 TL
YERLEŞKE FİBER 70 Mbps 2.878,73 TL
YERLEŞKE FİBER 80 Mbps 3.114,53 TL
YERLEŞKE FİBER 90 Mbps 3.341,22 TL
YERLEŞKE FİBER 100 Mbps 3.559,86 TL
YERLEŞKE FİBER 150 Mbps 4.563,39 TL
YERLEŞKE FİBER 200 Mbps 5.492,23 TL
YERLEŞKE FİBER 250 Mbps 6.290,97 TL
YERLEŞKE FİBER  300 Mbps 7.067,68 TL
YERLEŞKE FİBER 350 Mbps 7.803,72 TL
YERLEŞKE FİBER  400Mbps 8.506,37 TL
YERLEŞKE FİBER 450 Mbps 9.181,42 TL
YERLEŞKE FİBER 500 Mbps 9.832,97 TL
YERLEŞKE FİBER 600 Mbps 11.075,47 TL
YERLEŞKE FİBER 700 Mbps 12.252,89 TL
YERLEŞKE FİBER 800 Mbps 13.377,36 TL
YERLEŞKE FİBER 900 Mbps 14.457,21 TL
YERLEŞKE FİBER 1000 Mbps 15.499,29 TL