Loading...
İletişim

Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi (ROYTEPT)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/85 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarına İlişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.