Loading...
İletişim

Toptan WiFi Kullanım Ücreti Kampanyası

Şirketimiz tarafından sabit genişbant pazarına mobilite kazanımını desteklemek amacıyla
01.07.2019-30.06.2020 tarihleri arasında Toptan WiFi - Kullanım Ücreti Kampanyası uygulanacaktır.

Toptan WiFi Hizmeti’nden faydalanan veya kampanya döneminde faydalanmaya başlayacak İSS’lere genişbant abonesi başına aylık 50 Megabayt (MB) ücretsiz download kotası tanımlanacaktır. Toplam ücretsiz kota, İSS’lerin Al-Sat, IP VAE ve YAPA modellerindeki ilgili ay sonundaki toplam genişbant abone sayısına göre tanımlanacaktır.

Toplam Gigabayt (GB) için alınacak aylık ücret, İSS’lerin abonelerinin yapacağı toplam kullanımdan ücretsiz kota düşüldükten sonra yansıtılacaktır.