Loading...
İletişim

Referans Kiralık Devre Teklifi (RKDT)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 29.06.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/183 sayılı; 14.09.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/288 sayılı; 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kurul Kararları ile onaylanan ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Kiralık Devre Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Referans Kiralık Devre Teklifine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/189 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazar Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki hizmet türlerine ilişkin ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması" yükümlülüğü gereğince hazırlanan Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazarına ilişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.