Loading...
İletişim

Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi (REYET)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 13.09.2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/263 sayılı Kurul Kararı 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve güncellenmeyen kısımlarına ilişkin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini tümüyle yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarına İlişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.

YAPA kapsamında paylaşıma açılmış/açılacak olan santral binalarına ilişkin verilere ve iletişim bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.