Loading...
İletişim

Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi (ReTPAFT)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 29.07.2015 tarih ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır.Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.