Loading...
İletişim

Metro Ethernet İnternet Mevcut Müşteri Kampanyası

METRO ETHERNET İNTERNET MEVCUT MÜŞTERİ KAMPANYASI

 1. Kampanya, 27.09.2018 - 06.09.2019 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.

 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan Toptan düzeyde Metro Ethernet İnternet hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.

 3. Tesisi kampanya başvuru tarihinden en az 1 ay önce tamamlanmış mevcut devreler kampanyadan yararlanabilecektir. 24 ay taahhüt karşılığında, en az 2 kademe hız artışı yapan devreler karşılık gelen indirim oranlarından yararlandırılacaktır.

Hız Artışı ile Gelinen Hız (Taahhüt Altına
İndirim Oranı
7
15%
8
15%
9
15%
10
15%
15
15%
20
15%
30
15%
40
20%
50
20%
60
20%
70
20%
80
20%
90
20%
100
20%
125
20%
150
20%
200
20%
250
20%
300
20%
350
20%
400
20%
450
20%
500
20%
600
20%
700
20%
800
20%
900
21%
1.000
21%
1.250
21%
1.500
21%
2.000
21%
2.500
25%
3.000
25%
4.000
25%
5.000
25%
7.000
25%
10.000
25%
12.500
25%
15.000
25%
17.500
25%
20.000
25%
30.000
25%
40.000
25%
50.000
25%
60.000
25%
70.000
25%
80.000
25%
90.000
25%
100.000
25%
 1. Kampanyadan yararlanacak devrelerde, kampanyaya katılım talebinin iletildiği tarihten önceki 1 ay içerisinde hız düşümü yapılmamış olması şartı aranır.

 2. Kampanya kapsamındaki devreler için taahhüt süresi boyunca yeniden hız artırımı yapılabilir. Kalan taahhüt süresi boyunca, son gelinen hıza karşılık gelen indirim oranı uygulanacaktır.

 3. Taahhüt süresi içerisinde yeniden hız artırımı yapılan devrede, ilk gelinen hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir. Herhangi bir nedenle bu hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 14’de yer almaktadır.

 4. Hız artırımı sonucunda Türk Telekom tarafında ilave fiber optik kablo ya da teçhizat yatırımı gerekiyorsa, fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 5. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli otellerle sınırlı kalmak üzere, işletmecilerin kampanyadan yararlanan devreleri için hız düşümü yapıldığında kampanya taahhüdü bozulmayacaktır. Hız düşümü yapıldıktan sonra yeni hızda bulunulan süre bir yıl içerisinde 6 ayı geçemeyecektir. Bu süre zarfında devre son gelinen hızın tarifede yer alan ücreti üzerinden herhangi bir indirim uygulanmadan ücretlendirilecektir. 6 aylık süre dolduğunda, devre hızı kampanya katılımında taahhüt verilen hıza yükseltilecek olup, bu hızın tarifesi üzerinden karşılık gelen indirim oranı uygulanarak ücretlendirilecektir.

 6. 16.06.2017-15.12.2017 ile 07.03.2018-06.09.2018 tarihleri arasında yürürlükte olan ve uzatılması planlanan Metro Ethernet İnternet Yeni Satış kampanyalarından faydalanan devreler en az iki kademe hız artışı kuralını sağlamak ve yeniden 24 ay taahhüt vermek koşulu ile bu kampanyaya cezasız geçiş yapabileceklerdir.

 1. Hâlihazırda 16.06.2017-15.12.2017 ile 07.03.2018-06.09.2018 tarihleri arasında yürürlükte olan Metro Ethernet İnternet Mevcut Müşteri kampanyalarından faydalanan devreler; taahhüt süreleri içerisinde son bulunduğu hıza göre en az iki kademe hız artışı yapmaları ve talep etmeleri durumunda taahhüt süreleri yeniden başlatılacaktır. Devre, son hız artışı sonucu gelmiş olduğu yeni hızın karşılığı indirim oranından yararlanacaktır.

 2. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 14’de yer almaktadır.

 3. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.

 4. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.

 5. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

 6. Bu kampanya sadece Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası ve Metro Ethernet İnternet Ücretsiz Lokal Erişim Yedeklemesi Kampanyası ile birleştirilebilir. Diğer kampanya ve uygulamalardan yararlanan devreler bu kampanyadan faydalanamayacaktır.