Loading...
İletişim

Kimlik Doğrulama Yönetmeliği Kapsamında Referans Teklif Değişiklikleri

Kimlik Doğrulama Yönetmeliği Kapsamında Referans Teklif Değişiklikleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kararı ile "Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik"e (Kimlik Doğrulama Yönetmeliği) uyum çalışmaları kapsamında Şirketimiz tarafından işletmecilere toptan seviyede sunulmakta olan erişim hizmetlerine yönelik Referans Arabağlantı Teklifi, Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi, Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi ve Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi, Referans Kiralık Devre Teklifi ve Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME Internet Toptan Satış Teklifinde güncellemeler yapılmış ve yapılan değişikliklerin Kimlik Doğrulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanmasına karar verilmiştir.

Referans Erişim ve Arabağlantı Tekliflerinde yapılan değişiklikleri görmek için tıklayınız.

Güncellenen Referans Erişim ve Arabağlantı Tekliflerine buradan ulaşabilirsiniz.