Loading...
İletişim

IP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonu ve Transmisyon Kampanyaları

IP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonu ve Transmisyon Kampanyaları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ekte yer alan 26.04.2017 tarih ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı ile;

• Türk Telekom Referans İP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifine yönelik port ve transmisyon temelinde ücretlendirme modeline ilişkin Ek-1’de yer alan hükümlerin 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması,

• Ek-2’de yer alan “Abone Baremli Transmisyon Kampanyası” ve “Yıllık Transmisyon Artış Kampanyası”nın onaylanması, hususlarına karar vermiştir. Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.