Loading...
İletişim

Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi (RIPVAET)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 31/12/2019 tarihli ve 2019/DK-ETD/336 sayılı Kurul Kararı ile güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekom A.Ş Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/29 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarına İlişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.