Loading...
İletişim

IP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonu ve Transmisyon Kampanyaları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ekte yer alan 26.04.2017 tarih ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı ile;

• Türk Telekom Referans İP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifine yönelik port ve transmisyon temelinde ücretlendirme modeline ilişkin Ek-1’de yer alan hükümlerin 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması,

• Ek-2’de yer alan “Abone Baremli Transmisyon Kampanyası” ve “Yıllık Transmisyon Artış Kampanyası”nın onaylanması, hususlarına karar vermiştir. Detaylı bilgilendirme için tıklayınız.