Loading...
İletişim

IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi (IPVAE) Kapsamında Bağımlı Elitt Hizmeti Randevu Aşaması Kural Değişikliği

Arıza süreçlerine Bağımlı Elitt Hizmeti kapsamında aşağıdaki çerçevede yapılan değişikliklerin 08.11.2018 tarihi itibariyle devreye alınacağını bildirmek isteriz.

Malumunuz olduğu üzere Elitt Hizmeti kapsamında Referans IPVAE Teklifi (RIPVAET) uyarınca da bir kısım hizmetler sunulmaktadır. Buna göre Elitt Sözleşmesi içerisinde Şirketimiz ile “Türk Telekomünikasyon A.Ş. IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Toptan Satış Sözleşmesi” imzalamış İşletmeci’lerin xDSL Hizmeti’nden yararlanan abonelerine işbu Sözleşme’de belirtilen koşul ve kapsamda açılan arızaları bakımından da Elitt Hizmeti sunulmaktadır.

Halihazırda RIPVAET ve buna ilişkin Sözleşme uyarınca İşletmeci tarafından Türk Telekom’a bildirilen ve Türk Telekom tarafından yapılan testler ve ölçümler sonucunda, Türk Telekom sorumluluğundaki altyapıdan kaynaklanmadığı tespit edilen arızalar bakımından “Hatalı Arıza Bildirimi”(HAB) uygulaması yapıldığı ve ilgili HAB Ücreti  bir sonraki fatura döneminde İşletmeci’ye fatura edildiği bilginiz dahilindedir.  

Bu doğrultuda ilgili Referans kuralları gereği Elitt Hizmetinin yalnızca RIPVAET kapsamındaki arızaya bağlı süreçleri bakımından;

  • Arızalar Elitt Randevu aşamasına geçtikten sonra otomatik iptal edildiğinde,
  • Arızalar Elitt Randevu aşamasında bekliyorken OLO ekranlarından İşletmeci tarafından iptal edildiğinde,
  • Elitt Randevusu alınmış bir başvuru için randevu saatine son 2 (iki) saat kala iptal edildiğinde

Arıza süreçlerinde kullanılan kapama koduna bağlı olarak HAB ücreti yansıtılması gerekmekte olup birbirine doğrudan bağlı bu hizmetlerde yeknesaklığın sağlanması adına ilgili sistemlerde gerekli güncellemeler yapılmıştır.