Loading...
İletişim

Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası

  • Tüm Sabit Telefon Hizmeti (STH) İşletmecilerine çağrı başlatma ücretlerinde (Lokal, Alan içi, Alan dışı) %40 indirim uygulanacaktır.
  • İndirim GSM/GMPCS ve Rehberlik Hizmeti işletmecileri için geçerli olmayacaktır.
  • Çağrı başlatma trafiği için yapılacak indirim, Türk Telekom ara bağlantı santrallerinde başlatılan çağrılar (Lokal, Alan içi, Alan dışı) için geçerli olacaktır.
  • Çağrı sonlandırma trafiği için indirim yapılmayacaktır.
  • Kampanya 01.07.2018-30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.