Loading...
İletişim

Asimetrik Metro Ethernet İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyası

 1. Kampanya 12.02.2020 ile 12.08.2020 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.
 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan Toptan Seviyede Asimetrik Metro Ethernet İnternet hizmeti alan bütün
  işletmeciler yararlanabilecektir.
 3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, 24 ay boyunca Asimetrik Metro Ethernet İnternet
  tarifeleri üzerinden %25 indirimden faydalanacaklardır.
 4. Devrelerin kampanyadan yararlanabilmesi için, kampanyaya katılım talebinin iletildiği tarihten önceki 6 ay
  içerisinde aynı adreslerde Metro Ethernet İnternet veya Asimetrik Metro Ethernet İnternet hizmetlerinde iptal
  yapılmamış olması gerekmektedir.
 5. Kampanya kapsamındaki devreler için taahhüt süresi boyunca hız artırımı yapılabilir. Kalan taahhüt süresi
  boyunca, son gelinen hıza karşılık gelen indirim oranı uygulanacaktır.
 6. Taahhüt süresi içerisinde hız artırımı yapılan devrede, taahhüt altına alınan hızın altına düşmemek kaydıyla
  hız düşümü yapılabilir. Herhangi bir nedenle bu hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır.
  Ceza hesaplama yöntemi Madde 15’de yer almaktadır.
 7. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi, İşletmeci değişikliği veya devir
  yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 15’de yer almaktadır.
 8. “Asimetrik Metro Ethernet İnternet Yeni Satış Kampanyası”ndan 5/2 Mbps hızı ile yararlanan İşletmeciler,
  talep etmeleri ve yeniden taahhüt vermeleri halinde “Asimetrik Metro Ethernet İnternet İndirim Kampanyası”na
  cezasız geçiş yapabilecektir.
 9. 08.07.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında yürürlükte olan “Asimetrik ME İnternet Hizmetinde İndirim
  Kampanyası”ndan faydalanan devreler; ilgili kampanya döneminde taahhüt verilen hızlarının altına düşmemek
  kaydı ile ve yeniden 24 ay taahhüt vermeleri halinde bu kampanyaya cezasız geçiş yapabileceklerdir.
 10. “Asimetrik Metro Ethernet İnternet İndirim Kampanyası”ndan yararlanan devreler simetrik Metro Ethernet
  İnternet hizmetine aynı download hızında olmak üzere geçiş yapabilecektir. Bu durumdaki devreler, “Asimetrik
  Metro Ethernet İnternet İndirim Kampanyası”nda kalan taahhüt süresi kadar taahhüt altında olacaktır, ancak
  simetrik Metro Ethernet İnternet tarifeleri üzerinden herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
 11. Simetrik Metro Ethernet İnternet hizmetine geçiş yapan devreler, geçiş yaptıktan sonra “Asimetrik Metro
  Ethernet İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyası” kapsamında taahhüt verdikleri download hızının altına
  düşmemek kaydıyla hız düşümü yapabileceklerdir. Herhangi bir nedenle bu hızın altına düşülmesi durumunda
  “Asimetrik Metro Ethernet İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyası” taahhüdü bozulmuş olacaktır. Ceza
  hesaplama yöntemi Madde 15’de yer almaktadır.
 12. Bu kampanyadan yararlanan devreler simetrik Metro Ethernet İnternet hizmetine geçiş yaptıklarında,
  simetrik Metro Ethernet İnternet hizmetinde uygulanan kampanyalardan yararlanabilecektir. Bu durumda dahil
  oldukları yeni kampanyanın kuralları uygulama alanı bulacaktır. (Geçiş yapan devreler için simetrik Metro
  Ethernet hizmetinde faydalandığı kampanyadaki taahhüdünün, Madde 10’da belirtilen taahhüt süresi içerisinde
  bozulması durumunda, her iki kampanya için taahhüt bozulmuş olacaktır.)
 13. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.
 14. Taahhüt bitiminde devreler standart tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.
 15. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda,
  kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan
  taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş
  aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından
  çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük
  olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi
  takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.