Loading...
İletişim

Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/87 sayılı kararı doğrultusunda, Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

03.01.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/6 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sabit Şebeke Çağrı Başlatma Pazar Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına ilişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.