Loading...
İletişim

Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/304 sayılı Kurul Kararı (Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)'ne İlişkin Düzenlemeler (IP Arabağlantıya Geçiş)) doğrultusunda, Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.

03.01.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/6 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sabit Şebeke Çağrı Başlatma Pazar Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına ilişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.