Loading...
İletişim

Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devrelerde Yüksek Hızlarda 1+1 Kampanyası

 1. Kampanya 01.02.2018 tarihi itibarıyla başlayacak olup, 6 ay geçerli olacaktır.

 2. Kampanyadan Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devre hizmetini alan Toptan Müşteriler yararlanabilecektir.

 3. Kampanyadan başvuru başlangıç tarihi ve başvuru bitiş tarihi arasında olmak üzere, tesis başvurusu yapılan ikili yeni devre grupları veya mevcutta çalışan bir devreyle aynı kapasitede olmak üzere tesis edilecek yeni devre ile oluşacak ikili devre grupları faydalandırılabilecektir. İkili devre gruplarının kampanyaya dahli, devre grubunu oluşturan her iki devre de tesis edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Başvuru süresi içerisinde başvurusu alınmış ancak başvuru bitiş tarihinde henüz tesisi tamamlanmamış devreler de kampanyadan faydalandırılabilecektir.

 4. Kampanya kapsamındaki ikili devre gruplarını oluşturan devrelerin en az bir uç adresi aynı olacaktır (Kısmi Kiralık Devre için işletmeci adresiyle TTN adreslerinden en az bir uç adresi aynı olacaktır).

 5. Kampanya kapsamındaki devreler faturalandırma başlangıç tarihi itibarıyla 24 ay taahhüt altında olacaktır. Taahhüt süresi boyunca aynı hızdaki ikili devre grupları tek devre fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir.

 6. Devrelerin kampanyadan faydalandırılabilmesi için Gbit/sn seviyesinde ki (2,4 Gbit/sn, 5 Gbit/sn, 10 Gbit/sn) hızlarda olması gerekmektedir. İkili devre grubunda yer alan devreler aynı hızda olacaktır.

 7. Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonlarda (her iki uç lokasyonunda) kampanya başlangıç tarihinden başlamak üzere, geriye dönük olarak son 3 ay içerisinde devre hız düşümü (2,4 Gbit/sn, 5 Gbit/sn ve 10 Gbit/sn hızlarının altındaki hızlara sahip devrelerde yapılan hız düşümleri hariç) veya iptali yapılmamış olması gerekmektedir.

 8. Devrelerin aynı adresi kullandığı lokasyonda/lokasyonlarda Gbit/sn seviyesi altı hızlarda mevcut devre bulunması halinde kampanya kapsamında yeni devre tesis edilmeyecek olup, devre en az 2,4 Gbit/sn hız kademesine yükseltilmesiyle kampanya kapsamına dâhil edilebilecektir.

 9. Müşterilerin taahhüt süresince daha alt kademeye nakil yapmak suretiyle kampanya başvuru tarihindeki tahakkuk kademesinin altına düşemeyeceklerdir (Örneğin taahhüt devam ederken Şehirlerarası kademeden Şehir içi kademeye geçecek şekilde nakil yapılması). Kampanya başvurusundaki kademenin altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’te yer almaktadır.

 10. Kampanya kapsamındaki devrelerde taahhüt süresi içerisinde devre grubunu oluşturan devreler için aynı hıza olmak üzere hız değişikliği yapılabilecektir. Ancak kampanya başvurusundaki hızın altına hız düşümü yapılamayacaktır. Kampanya başvurusundaki hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olup, Madde 13’de yer alan yöntem kullanılarak hesaplanan ceza müşteriye yansıtılacaktır.

 11. Taahhüt süresi bitmeden devre grubunda yer alan devrelerin en az birinin iptal olması veya devredilmesi durumunda taahhüt bozulacak olup, Madde 13’de yer alan yöntem kullanılarak hesaplanan ceza müşteriye yansıtılacaktır.

 12. Kampanyadan yararlanan ikili devre grupları, en az bir ucu aynı adrese olmak üzere ve Madde 9’da belirtilen koşullar gözetilmek suretiyle nakledilebilecektir. Devrelerin nakli sırasında doğacak nakil ve bağlantı ücretleri işletmeci tarafından karşılanacaktır. Nakil sonrası ilgili kademeye ait ücret üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır ve bu durumda kıst uygulanacaktır.

 13. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydasını Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan Faydayı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

 14. Bu kampanyadan faydalandırılan abonelikler diğer hiçbir uygulama (hacim bazlı indirim uygulaması vb.) ve kampanyadan faydalanamayacaktır.

 15. Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve bağlantı ücretleri Müşteri’ye yansıtılacaktır.

 16. Kampanya başlangıç tarihinden önce talepte bulunulmuş ancak kampanya başlangıç tarihi itibarıyla tesisi tamamlanmamış Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devre devreleri de en az 2,4 Gbit/sn hızına yükseltilmek suretiyle bu kampanyadan yararlandırılacaktır.

 17. Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devre tarifelerinde değişiklik yapılması durumunda; Türk Telekom kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 18. Taahhüt süresi dolduktan sonra Müşteri’ye ait devreler, taahhüt süresinin sona erdiği tarihteki hıza ait yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır.

  Kampanyaya ait taahhütname için tıklayınız.