Loading...
İletişim

Veri Merkezi Bağlantısı Ücretsiz Lokal Erişim Yedeklemesi Kampanyası

  1. Kampanya, 01.04.2018 tarihinde başlayacak ve 1 (bir) yıl yürürlükte kalacaktır.

  2. Kampanya başvuru süresi içerisinde, yeni ve mevcut Lokal Erişim Yedeklemesi (LEY) alacak/ alan İşletmeciler, kampanyaya katılım tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca LEY devreleri için taahhüt altında olacaklardır. Bu devreler halihazırda Veri Merkezi Bağlantısı İndirim Kampanyası’ndan yararlanıyor ise mevcut taahhütlerine 12 ay eklenecektir.

  3. Kampanya kapsamında aynı santralden ya da farklı santralden lokal erişim yedeklemesi talep edilebilecektir. Tesis edilen LEY devrelerinin aylık kullanım ücreti, LEY devre tesisinden itibaren taahhüt süresi boyunca alınmayacaktır.

  4. Kampanyadan, Şirketimizden toptan düzeyde Veri Merkezi Bağlantısı hizmeti alan/alacak bütün İşletmeciler yararlanabilecektir.

  5. Kampanya kapsamında tesis edilecek LEY devrelerinin bağlantı ücreti İşletmeciler tarafından karşılanacaktır.

  6. Taahhüt süresince İşletmecilerin kampanyadan çıkma talebinde bulunması, LEY devresinin/LEY devresinin bağlı bulunduğu Veri Merkezi Bağlantısı devresinin iptali, devri, hizmet türü veya İşletmeci değişikliği yapılması durumunda taahhüt bozulacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 7’de yer almaktadır.

  7. Taahhüt süresi tamamlanmadan İşletmecilerin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) kullanım ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), İşletmecilerin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeciler, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İşletmeciler, Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.