Loading...
İletişim

Veri Merkezi Bağlantısı Hizmetinde İndirim Kampanyası

 1. Kampanya, 01.08.2017 tarihinde başlayacak ve 12 ay süreyle yürürlükte olacaktır.

 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan düzeyde Veri Merkezi Bağlantısı İnternet hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.

 3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, 01.08.2017 tarihinde yürürlüğe girecek Veri Merkezi Bağlantısı tarifeleri üzerinden %30 indirimden yararlanacaktır.

 4. Kampanya, 1:2, 1:5, 1:6, 1:10, 1:12 ve 1:15 asimetri paketlerinde yer alan hızlar için geçerli olacaktır. (1:10 asimetri paketinde yer alan 1.000 Gbps hızı kampanya kapsamı dışındadır.)

 5. Kampanya başlangıç tarihinden önceki 1 hafta ve kampanya başvuru dönemi içerisinde hız düşümü yapmış olan devreler için kampanyaya katılım başvurusu yapılamayacaktır.

 6. Kampanyaya katılan devreler mevcut hızları üzerinden taahhüt altına alınacaktır. Taahhüt süresi içerisinde hız artırımı yapılmaya devam edilebilir. Hız artışı yapılan devrelerde taahhüt altına alınan hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir.

 7. İşletmeciler geçiş anında kampanya kapsamındaki devrelerinin gelirini korumak kaydıyla asimetri değişikliği yapabilecektir.

 8. Veri Merkezi Bağlantısı Hız Artırım Kampanyası ve/veya Ücretsiz Kapasite Kampanyaları kapsamında taahhüdü devam eden işletmeciler; kampanya kapsamındaki devreleri için başvurmaları halinde cezai ücret ödemeden ve taahhüt süreleri yeniden başlayacak şekilde bu kampanyaya geçiş yapabilirler.

 9. İşletmeciler, kampanya kapsamındaki asimetri paketlerinde yer alan 100 Gbps ve üzeri hızlar için, toplam kapasiteyi en fazla 2 farklı lokasyonda alma hakkına sahip olacaktır.

 10. Yurtdışında barındırılan içeriğin Türkiye’ye getirilmesini teşvik etmek amacıyla; kampanyadan yararlanan işletmecilerin Türkiye'de barındıracakları içeriğin yurtdışına upload yönünde iletilebilmesi için, ücretli kapasitenin %25'i kadar kapasite ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz verilecek kapasite ücretli devrelerin çalıştığı lokasyonlarda tesis edilecektir ve sadece yurtdışına upload amacıyla kullanılabilecektir.

 11. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi veya taahhüt altına alınan hızın altına hız düşümü yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 14’de yer almaktadır.

 12. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.

 13. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.

 14. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

Kampanyaya ait taahhütname için tıklayınız.