Loading...
İletişim

Veri Merkezi Bağlantısı Hizmetinde İndirim Kampanyası

 1. Kampanya, 28.10.2019 - 28.10.2020 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.
 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan düzeyde Veri Merkezi Bağlantısı İnternet hizmeti alan
  bütün işletmeciler yararlanabilecektir.
 3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, yürürlükteki Veri Merkezi Bağlantısı
  tarifeleri üzerinden %30 indirimden yararlanacaktır.
 4. Kampanya, 1:2, 1:5, 1:6, 1:10, 1:12 ve 1:15 asimetri paketlerinde yer alan hızlar için geçerli olacaktır.
  (1:10 asimetri paketinde yer alan 1.000 Gbps hızı kampanya kapsamı dışındadır.)
 5. Kampanyaya katılan devreler mevcut hızları üzerinden taahhüt altına alınacaktır. Taahhüt süresi
  içerisinde hız artırımı yapılmaya devam edilebilir. Hız artışı yapılan devrelerde taahhüt altına alınan
  hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir.
 6. İşletmeciler geçiş anında kampanya kapsamındaki devrelerinin gelirini korumak kaydıyla
  asimetri değişikliği yapabilecektir. ksi durumda, İşletmecilerin geçiş esnasında hız artırımı yapması
  ve taahhüt süresini 24 ay uzatması halinde aşağıdaki koşulun sağlanması kaydıyla asimetri oranı
  değişikliği yapılabilecektir.

  Koşul; “{Yeni Devre ylık Ücreti * Yeni Taahhüt Süresi (24 ay)} – {Mevcut Devre ylık Ücreti * Kalan
  Taahhüt Süresi (Ay) } > 0
 7. İşletmeciler, kampanya kapsamındaki 30 Gbps ve üzeri hızlardaki devrelerinin, iki farklı Türk Telekom
  santralinden irtibatlanmasını talep edebilir. Bu durumda ilave fiber optik kablo ya da teçhizat
  yatırımı gerekiyorsa, fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem
  yapılacaktır. Bir önceki ve işbu yürürlük döneminde kampanyaya dahil olan devreler, dahil oldukları
  tarih itibariyle bu faydadan yararlanabilir.
 8. İşletmeciler, kampanya kapsamındaki asimetri paketlerinde yer alan 100 Gbps ve üzeri hızlar için;
  • Toplam kapasiteyi en fazla 2 farklı lokasyonda alma hakkına sahip olacaktır.
  • Yurtdışında barındırılan içeriğin Türkiye’ye getirilmesini teşvik etmek amacıyla; kampanyadan yararlanan işletmecilerin Türkiye'de barındıracakları içeriğin yurtdışına upload yönünde iletilebilmesi için, ücretli kapasitenin %25'i kadar kapasite ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz verilecek kapasite ücretli devrelerin çalıştığı lokasyonlarda tesis edilecektir ve sadece yurtdışına upload amacıyla kullanılabilecektir.
 9. 7. ve 8. Madde kapsamında tesis edilecek devreler İşletmecinin ücretli olarak kullandığı devrenin
  asimetri paketi için tarife tablosunda yer alan hızlardan seçilebilecektir.
 10. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi veya taahhüt altına alınan
  hızın altına hız düşümü yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi
  Madde 13’de yer almaktadır.
 11. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.
 12. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.
 13. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
  durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde
  bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli
  tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan ylar Faydası”),
  işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının
  toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan ylar Faydası’nı
  Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. ksi takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk
  Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

Kampanyaya ait taahhütname için tıklayınız.