Loading...
İletişim

SSG İnternet Aktif Aktif Yedeklilik Uygulamasında İndirim Kampanyası

 1. Kampanya 18.10.2018 itibari ile başlayacak olup 6 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan SSG İnternet hizmeti alan ve Aktif-Aktif Yedekleme Uygulamasından yararlanan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.

 3. Kampanya kapsamında ana devreleri için 24 ay abonelik taahhüdü veren işletmecilerin Aktif-Aktif Yedeklilik Uygulaması kapsamında tesis edilecek yedek devreleri, ana devre için tahakkuk eden ücretlerin %30’u yerine %20’si üzerinden ücretlendirilecektir. Ana devre, SSG İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyası kapsamında ücretsiz devre olarak seçilmiş ise; ilgili devrenin ücretsiz kapasite kampanyası uygulanmadan oluşması gereken tahakkuk tutarı üzerinden %20’si olarak ücretlendirilecektir.

 4. Ana ve yedek devreler aktif-aktif yedekleme prensibiyle çalışacak olup, iki devreden eşzamanlı trafik geçişi yapılmayacaktır. Ana devre ve yedek devre her zaman için aktif olarak trafik akışını sağlar durumda olacak, ancak yedek devre sadece ana devrede Türk Telekom veya işletmeci kaynaklı arıza veya kesinti yaşanması durumunda kullanılabilecektir.

 5. Kesinti durumu ile sınırlı olmak üzere, kesintiye neden olan arızanın giderilmesi sonrasında trafiğin yedek devreden ana devreye aktarımı sağlanırken, her iki devreden eşzamanlı trafik taşınabilecektir. Bu durumda, taşınan toplam trafik ana devrenin tanımlı hızını geçemeyecektir.

 6. Yedek devreler, teknik imkanlar dahilinde, ana devrenin çalıştığı güzergah ve santralden farklı bir güzergâh ve santral üzerinden tesis edilecektir. Hizmet kapsamında tesis edilecek bağlantıların kurulumunda yürürlükteki bağlantı ve nakil ücretleri uygulanır.

 7. Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonda, kampanya katılım talebinin iletildiği tarihten geriye dönük olarak son 3 ay içerisinde devre iptali veya hız düşümü yapılmamış olması gerekmektedir.

 8. Kampanya kapsamındaki devrelerde hız değişikliği yapılabilecektir. Ancak kampanya başvurusundaki hızın altına hız düşümü yapılamayacaktır. Kampanya başvurusundaki hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’de yer almaktadır.

 9. Kampanyadan yararlanan yedek devreler, aynı adrese olmak üzere nakledilebilecektir. Devrelerin nakli sırasında doğacak nakil ve bağlantı ücretleri işletmeci tarafından karşılanacaktır.

 10. Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’de yer almaktadır.

 11. Kampanyadan faydalanan yedek devrelerin bağlı olduğu ana devreler üzerinde herhangi bir taahhüt bulunuyor ise, mevcut taahhüt süreleri sıfırlanarak, Aktif-Aktif Yedeklilik Uygulamasında İndirim Kampanyası’na katılım yapıldığı tarih itibariyle itibariyle 24 aylık taahhüt başlatılacaktır.

 12. İşletmeci, tesis edilecek yedek devreyi yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde kullanacağını beyan ve taahhüt edecektir. Türk Telekom’un yapacağı periyodik kontrollerde ana ve yedek devrelerden eş zamanlı trafik geçtiğinin veya taşınan toplam trafiğin ana devrenin tanımlı hızını geçtiğinin tespit edildiği durumlarda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’de yer almaktadır.

 13. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, işletmeci, Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.