Loading...
İletişim

Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi (RAFMET)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 29.06.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/183 sayılı; 14.09.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/288 sayılı; 22.02.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/53 sayılı Kurul Kararları ile onaylanan ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır. “Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi”ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

11.01.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/29 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfaları üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşılması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarına ilişkin Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine ulaşmak için tıklayınız.