Loading...
İletişim

Port Transmisyon

Port ve transmisyon temelli ücretlendirme yöntemi RIPVAET kapsamında hizmet alan ISS’ler ile Türk Telekom arasında toptan seviyede ücretlendirmeyi düzenlemektedir.

Ücretlendirmeye esas transmisyon ölçüm değerleri, her bir TTN’ye bağlı Türk Telekom SSG’lerinin çıkışındaki 5’er dakikalık aralıklarla ay boyunca ölçümlenen transmisyon değerlerinin, ilgili SSG’nin bağlı olduğu TTN başına –aynı 5’er dakikalık zaman dilimindeki- toplam değerlerinden %5’lik tepe (peak) ölçüm değerlerinin çıkarılması ile elde edilecek %95’lik diliminin en yüksek seviyesi üzerinden Mbit/sn biriminden hesaplanmaktadır.

Topoloji

Özellikler

IPVAE erişim topolojisinde Trafik, Şekil-1’de gösterildiği gibi işletmeciye ait portun bağlı olduğu TTN’ye kadar Türk Telekom tarafından -best effort olarak- taşınmakta ve TTN’den L2TP tünel ile işletmeci cihazına teslim edilmektedir.

İşletmeciler aşağıda belirtilen 28 (yirmi sekiz) il ve 33 (otuz üç) noktada Trafiği teslim alarak, tüm Türkiye genelinde hizmet verebilmektir.

Trafik, işletmeciye ait portun bağlı olduğu TTN’ye kadar Türk Telekom tarafından taşınacak olup, işletmeciye TTN’den teslim edilmektedir. Birden fazla Türk Telekom SSG’sinin bulunduğu TTN’lerde toplam Trafik Türk Telekom tarafından bir noktadan işletmeciye teslim edilmekte ve teslim edilen toplam bant genişliği üzerinden tek devre ücreti alınmaktadır.

Ortak Yerleşim hizmeti kapsamında Türk Telekom’dan Alternatif-1’e göre hizmet alıması durumunda; Türk Telekom santraline kurduğu POP Noktası ile Trafiğin teslim edileceği TTN aynı santralde ise, işletmecinin POP Noktasına teslim edilen Trafik için yapılan bağlantı ve taşıma için ücret alınmaz.

Türk Telekom’dan Alternatif-2’ye göre hizmet alması durumunda; TTN’de teslim aldığı trafiği, Türk Telekom’un yürürlükteki tarifesi üzerinden kiralayabileceği ATM, Metro Ethernet vb. devreler üzerinden kendi POP Noktasına taşıması durumunda tek uç ücreti üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Ortak Yerleşim Hizmeti kapsamında Türk Telekom’dan Alternatif-3’e göre hizmet alması durumunda; işletmeci teslim aldığı trafiği kendi veya başka bir işletmecinin cihazına irtibatlandırılan fiber optik kablo üzerinde kurulan devre ile farklı bir binadaki kendi POP noktasındaki PPP sonlandırıcı cihazında sonlandıracaktır. Bu durumda işletmeci cihazları arasındaki veya işletmeci cihazı ile başka bir işletmecinin cihazı arasında kurulacak bağlantı için ROYTEPT kapsamında yer alan “Bina İçi Bağlantı Hizmeti” ücreti uygulanmaktadır.

Bağlantılarda PPP kullanılılmakta ve işletmeci tarafından kendi cihazında sonlandırılmaktadır.
TTN’ye bağlı Türk Telekom SSG’lerinin çıkışındaki transmisyon ölçüm değerlerinin gözlemlenebilmesini teminen işletmecilere erişim izni sağlanmaktadır. Erişim için İşletmecilere IPSEC VPN uygulaması sunulmaktadır.

Port ve Transmisyon temelinde ücretlendirme modelini kullanan İşletmecilerin abonelerinin AKN ve Hız Düşümü Türk Telekom tarafından yapılmamakktır. AKN ve Hız Düşümü uygulamaları tamamen işletmecilerin sorumluluğundadır.

Ücretlendirme

IP VAE Port Transmisyon ve Port Ücretleri
PSTN/THK'lı PORT ÜCRETİ (TL/AY)* Standart Engelli
ADSL 21.08 10.54
VDSL (10 - 16 Mbps) 23.95 11.975
VDSL (20 - 24 - 30 - 32 - 35 Mbps) 26.93 13.465
VDSL (50 - 75 - 100 Mbps) 34.72 17.36
FİBER (4 - 6 - 10 - 20 - 24 - 30 - 35 Mbps) 28.21 14.105
FİBER (50 - 75 - 100 - 1.024* Mbps) 37.43 18.715
FİBER (200 Mbps) ** 77.84 38.920
FİBER (500 Mbps) ** 194.60 97.300
FİBER (1024 Mbps) ** 398.53 199.265

* PSTN aylık sabit ücreti/paket ücreti veya THK aylık hat kullanım ücreti dâhil değildir.

** Eve kadar fiber (FTTH) altyapısı üzerinden sunulacaktır.

NOT: 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK/ETD/87 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı gereği port ücretleri 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

YALIN PORT ÜCRETİ (TL/AY)* YALIN
Standart Engelli
ADSL 35.88 17.94
VDSL (10 - 16 Mbps) 38.75 19.375
VDSL (20 - 24 - 30 - 32 - 35 Mbps) 41.73 20.865
VDSL (50 - 75 - 100 Mbps) 49.52 24.76
FİBER (4 - 6 - 10 - 20 - 24 - 30 - 35 Mbps) 44.70 22.35
FİBER (50 - 75 - 100 Mbps) 53.92 26.96
FİBER (200 Mbps) ** 94.33 47.17
FİBER (500 Mbps) ** 211.09 105.55
FİBER (1024 Mbps) ** 415.02 207.51

* Aylık Yalın erişim ücreti dâhildir.

** Eve kadar fiber (FTTH) altyapısı üzerinden sunulacaktır.

NOT: 29.03.2022 tarihli ve 2022/DK/ETD/87 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı gereği port ücretleri 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

ABONE BAŞI TRANSMİSYON ÜCRETİ (TL) Logaritmik Ücretlendirme Baremi (1) Lineer Ücretlendirme Baremi
Abone Başı Kullanım Sınır Değerleri abk≤1.400Kbps 1.400Kbps<abk
Transmisyon Ücretinin Denklemi 2,2*ln(abk) 11,39(1)*abk/1.000

 

(1) Lineer Ücretlendirme Bareminin abone başı en yüksek kullanım sınır değeri üzerinden hesaplanan abone başı transmisyon ücretinin Mbps başı ücretidir.

Tarifelerde KDV ve ÖİV hariçtir.

Kampanyalar