Loading...
İletişim

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış Kampanyası

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış Kampanyası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ nun 19.01.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

METRO ETHERNET İNTERNET YENİ SATIŞ KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI

  1. Kampanya 01.02.2021 – 01.01.2022 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.
  2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan Toptan düzeyde Metro Ethernet İnternet hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.
  3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, aşağıdaki hızlarda tesis edilecek yeni ME İnternet devreleri için karşılık gelen indirim oranlarından yararlandırılacaktır.

  Taahhüt Verilen Devre Hızı Aralıkları (Mbps)

  İndirim Oranı

  5-30

  15%

  4-800

  20%

  900-2.000

  21%

  2.500-100.000

  25%

  1. Devrelerin kampanyadan yararlanabilmesi için, kampanyaya katılım talebinin iletildiği tarihten önceki 6 ay içerisinde aynı adreslerde iptal yapılmamış olması gerekmektedir.
  2. Kampanya kapsamındaki devreler için taahhüt süresi boyunca hız artırımı yapılabilir. Kalan taahhüt süresi boyunca, son gelinen hıza karşılık gelen indirim oranı uygulanacaktır.
  3. Taahhüt süresi içerisinde hız artırımı yapılan devrede, taahhüt altına alınan hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir. Herhangi bir nedenle bu hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12’de yer almaktadır.
  4. Hız artırımı sonucunda Türk Telekom tarafında ilave fiber optik kablo ya da teçhizat yatırımı gerekiyorsa, fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
  5. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli otellerle sınırlı kalmak üzere, işletmecilerin kampanyadan yararlanan devreleri için hız düşümü yapıldığında kampanya taahhüdü bozulmayacaktır. Hız düşümü yapıldıktan sonra yeni hızda bulunulan süre bir yıl içerisinde 6 ayı geçemeyecektir. Bu süre zarfında devre son gelinen hızın tarifede yer alan ücreti üzerinden herhangi bir indirim uygulanmadan ücretlendirilecektir. 6 aylık süre dolduğunda, devre hızı kampanya katılımında taahhüt verilen hıza yükseltilecek olup, bu hızın tarifesi üzerinden karşılık gelen indirim oranı uygulanarak ücretlendirilecektir.
  6. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12’de yer almaktadır.
  7. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.
  8. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.
  9. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
  10. Bu kampanya sadece Metro Ethernet İnternet İndirimli Lokal Erişim Yedeklemesi Kampanyası ile birleştirilebilir. Diğer kampanya ve uygulamalardan yararlanan devreler bu kampanyadan faydalanamayacaktır.

Kampanya detayları için tıklayınız.