Loading...
İletişim

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış Kampanyası

 1. Kampanya, 27.09.2018 - 06.09.2019 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.

 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan Toptan düzeyde Metro Ethernet İnternet hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.

 3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, aşağıdaki hızlarda tesis edilecek yeni ME İnternet devreleri için karşılık gelen indirim oranlarından yararlandırılacaktır.

Taahhüt Verilen Devre Hızı (Mbps)
İndirim Oranı
5
15%
6
15%
7
15%
8
15%
9
15%
10
15%
15
15%
20
15%
30
15%
40
20%
50
20%
60
20%
70
20%
80
20%
90
20%
100
20%
125
20%
150
20%
200
20%
250
20%
300
20%
350
20%
400
20%
450
20%
500
20%
600
20%
700
20%
800
20%
900
21%
1.000
21%
1.250
21%
1.500
21%
2.000
21%
2.500
21%
3.000
21%
4.000
21%
5.000
21%
7.000
21%
10.000
25%
12.500
25%
15.000
25%
17.500
25%
20.000
25%
30.000
25%
40.000
25%
50.000
25%
60.000
25%
70.000
25%
80.000
25%
90.000
25%
100.000
25%
 1. Devrelerin kampanyadan yararlanabilmesi için, kampanyaya katılım talebinin iletildiği tarihten önceki 6 ay içerisinde aynı adreslerde iptal yapılmamış olması gerekmektedir.

 2. Kampanya kapsamındaki devreler için taahhüt süresi boyunca hız artırımı yapılabilir. Kalan taahhüt süresi boyunca, son gelinen hıza karşılık gelen indirim oranı uygulanacaktır.

 3. Taahhüt süresi içerisinde hız artırımı yapılan devrede, taahhüt altına alınan hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir. Herhangi bir nedenle bu hızın altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12’de yer almaktadır.

 4. Hız artırımı sonucunda Türk Telekom tarafında ilave fiber optik kablo ya da teçhizat yatırımı gerekiyorsa, fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 5. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli otellerle sınırlı kalmak üzere, işletmecilerin kampanyadan yararlanan devreleri için hız düşümü yapıldığında kampanya taahhüdü bozulmayacaktır. Hız düşümü yapıldıktan sonra yeni hızda bulunulan süre bir yıl içerisinde 6 ayı geçemeyecektir. Bu süre zarfında devre son gelinen hızın tarifede yer alan ücreti üzerinden herhangi bir indirim uygulanmadan ücretlendirilecektir. 6 aylık süre dolduğunda, devre hızı kampanya katılımında taahhüt verilen hıza yükseltilecek olup, bu hızın tarifesi üzerinden karşılık gelen indirim oranı uygulanarak ücretlendirilecektir.

 6. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12’de yer almaktadır.

 7. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.

 8. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.

 9. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

 10. Bu kampanya sadece Metro Ethernet İnternet Ücretsiz Lokal Erişim Yedeklemesi Kampanyası ile birleştirilebilir. Diğer kampanya ve uygulamalardan yararlanan devreler bu kampanyadan faydalanamayacaktır.