Loading...
İletişim

Metro Ethernet İnternet Ücretsiz Lokal Erişim Yedeklemesi Kampanyası

 1. Kampanya 29.08.2017 itibari ile başlayacak ve 1 (bir) yıl yürürlükte kalacaktır.

 2. Kampanya başvuru süresi içerisinde, kampanya kapsamında Lokal Erişim Yedeklemesi (LEY) başvurusunda bulunan İşletmeciler, yedek devre tesis tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca LEY devreleri için taahhüt altında olacaklardır.

 3. Kampanyadan yararlanan işletmeciler taahhüt süresi içerisinde, taahhüt süresini bir defaya mahsus 12 (oniki) ay daha uzatarak kampanyadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.

 4. Kampanya kapsamında aynı santralden ya da farklı santralden lokal erişim yedeklemesi talep edilebilecektir. Tesis edilen LEY devrelerinin aylık ücreti, LEY devre tesisinden itibaren taahhüt süresi boyunca alınmayacaktır.

 5. Kampanyadan, Şirketimizden toptan düzeyde Metro Ethernet (ME) İnternet hizmeti alan/alacak bütün İşletmeciler yararlanabilecektir.

 6. Kampanya kapsamında tesis edilecek LEY devrelerinin bağlantı ücreti İşletmeciler tarafından karşılanacaktır.

 7. Taahhüt süresince İşletmecilerin kampanyadan çıkma talebinde bulunması, LEY devresinin/LEY devresinin bağlı bulunduğu ME İnternet devresinin iptali, devri, hizmet türü veya İşletmeci değişikliği yapılması durumunda taahhüt bozulacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 10’da yer almaktadır.

 8. Kampanyadan, kampanya başlangıç dönemi öncesinde tesis edilmiş LEY devreleri yararlanamayacak, sadece kampanya başvuru döneminde yeni tesis için başvurulan LEY devreleri yararlanabilecektir.

 9. Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonda kampanya başlangıç tarihinden başlamak üzere, geriye dönük olarak son 3 (üç) ay içerisinde LEY devresi iptali yapılmamış olması gerekmektedir.

 10. Taahhüt süresi tamamlanmadan İşletmecilerin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), İşletmecilerin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeciler, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İşletmeciler, Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

 11. 19/04/2017 tarih ve 2017/DK-ETD/130 nolu kurul kararı ile onaylanan Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası ve 25/05/2017 tarih ve 2017/DK-ETD/170 nolu kurul kararı ile onaylanan Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyalarından yararlanan ana devreler, ME İnternet Ücretsiz LEY Kampanyasından yararlanabilecektir.

Kampanyaya ait taahhütname için tıklayınız.