Loading...
İletişim

Kiralık Devrelerde 2x34 MBPS Kampanyası Uygulama Esasları

 1. Kampanyanın 01/01/2018 itibarıyla başlaması planlanmakta olup 6 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

 2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan seviyede Yurtiçi Kiralık Devre ve Yurtiçi Kısmi Kiralık Devre hizmeti alan işletmeciler yararlanabilecektir.

 3. Kampanya ile; 24 ay taahht karşılığında aynı adresler arasında kurulan 2 adet 34 Mbps hızındaki devreler, 1 adet 34 Mbps tarifesi zerinden cretlendirilecektir ve aynı altyapıdan hizmet verilen ilgili devre çifti için 1.500 metreye kadar olan Fiber Kablo Erişim Ücreti işletmecilerden tahsil edilmeyecektir.

 4. Kampanyadan;
  • Kampanya başlangıç tarihinden önce başvuruda bulunulmuş ancak tesisi henüz tamamlanmamış 34 Mbps ve altı hızlardaki yeni devreler, 
  • Kampanya başlangıç tarihinden itibaren en fazla 3 ay önce tesisi tamamlanmış 34 Mbps hızındaki devreler,
  • Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla “Kiralık Devrelerde 2x16 Mbps Kampanyası”ndan faydalanmakta olan ve taahhüdü devam eden devreler (Bu kampanyadan faydalanmak istenmesi durumunda 24 aylık taahhüt yeniden başlatılacak olup önceki kampanyadan kalan taahhüdünden kaynaklanan cayma bedeli hesaplanmayacak şekilde)
  faydalanabilecektir.
 5. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren en fazla 3 ay önce tesisi tamamlanmış 34 Mbps hızındaki devrelerin taahhüdü, kampanyaya dâhil oldukları tarih itibarıyla başlayacaktır.

 6. Mevcut devrelerin kampanyadan faydalanabilmesi için son 6 ay içerisinde hız düşümü yapmamış olmaları gerekmektedir.

 7. Devre grubunu oluşturan devrelerden en az birinde hız düşümü yapılması durumunda ikili devre grubunun taahhüdü bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 11'de yer almaktar.

 8. Devre grubunu oluşturan devrelerden en az biri için 155 Mbps veya üzerinde bir hıza olmak üzere hız artırımı yapılması durumunda ceza hesaplaması yapılmayacak olup hız artırımı yapılan devre için taahhüt devam edecektir. Devre, kalan taahht sresi boyunca bulunduu hızın tarifesi zerinden ücretlendirilecektir. Taahhüt sresi bitmeden hız artırımı yapılan devrenin iptal olması, devredilmesi veya hızının hız artırımı yapılmış hızın altına düşürülmesi durumunda Madde 11'de yer alan yntem kullanılarak hesaplanan ceza işletmeciye yansıtılacaktır.

 9. Kampanyadan yararlanan ikili devre gruplaayadrese olmak üzere nakledilebilecektir. Nakil sonrası ilgili kademeye ait cret zerinden ücretlendirilmeye başlanacak ve bu durumda kıst uygulanacaktır. Yeni adrese nakil yapılması sonucunda oluşacak teçhizat ve bağlantı ücretleri işletmeciye yansıtılacaktır.

 10. Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda taahht bozulmuolacaktır. Ceza hesaplama yntemi Madde 11'de yer almaktadır.

 1. Taahhüt sresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla kalan taahht sresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (Kalan Aylar Faydası), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (Sağlanan Fayda) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydasını Türk Telekom'a tek seferde demekle yükümlüdür. Aksi takdirde işletmeci Sağlanan Faydayı Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Buna ilaveten, taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda kampanya kapsamında işletmeciden tahsil edilmeyen Fiber Kablo Erişim Ücreti’ni işletmeci Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

 2. Bu kampanya diğer kampanyalar ve uygulamalar (Hacim Bazlı İndirim, Kiralık Devrelerde 4 Kat Hızlı Kampanyası, Kiralık Devrelerde 2x16 Mbps Kampanyası vb.) ile birleştirilemeyecektir.

 3. Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve diğer bağlantı ücretleri işletmeciye yansıtılacaktır. Fiber Kablo Erişim Ücreti konusunda İşbu Uygulama Esasları’nın 3. maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.

 4. Kampanya kapsamında işletmeci tarafından kullanılacak devreler, hizmete ait Hizmet Seviyesi Taahhüdü’ne tabi olacaktır.

 5. Taahhütnamenin imzalanmasından doğan damga vergisi işletmeci tarafından karşılanacaktır.

Kampanyaya ait taahhütname için tıklayınız.