Loading...
İletişim

L2TP Yedeklilik

L2TP Yedeklilik ürünü,  DSL/Fiber/G.SHDSL internet hizmetini IPVAE satış modelinde, Port Transmisyon ücretlendirme yöntemiyle ücretlendirilen  ISS’lere, internet trafiğini teslim etmek amacıyla Türk Telekom SSG’leriyle İSS SSG’leri arasında açılan L2TP tünellerinin yedeklenmesini içeren üründür.

Özellikler

L2TP Yedekleme hizmeti, Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme modeli kapsamında tesis edilecek ücretli transmisyon devrelerine (ana devre) bağlı olarak sunumaktadır.

L2TP Yedekleme Hizmeti ile, Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmeti kapsamında Türk Telekom SSG’leri (TT SSG LAC) ile İnternet Servis Sağlayıcılara (İSS) ait SSG’ler (LNS SSG) arasındaki kurulu L2TP tünelleri için yedek devre tesis edilmektedir.

L2TP Yedekleme hizmetinde ana devre ve yedek devre aktif/aktif çalışacaktır. Yedek L2TP devresi ikinci VLAN üzerinden kurulacak ve ilk tünel ile aynı kapasiteyi paylaşılmaktadır.

L2TP Yedekleme Hizmeti kapsamında TT SSG LAC üzerinden yeni bir VLAN tanımlanmaktadır. Bu VLAN, ana devre ile aynı yolu izleyen omurga üzerinden İSS ile arabağlantı yapılan noktada bulunan IP/MPLS sistemi üzerindeki aynı porta kadar taşınmaktatır. Alınan yedek VLAN devresi istenen LNS SSG’de sonlandırabilmektedir.

L2TP Yedeklilik Hizmeti Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Ücretlendirme

L2TP Yedekleme Hizmet Ücreti, ana devreye ilişkin faturada ayrı bir kalem olarak gösterilir. Hizmete ait ücretler ana devre faturasıyla birlikte tahsil edilecek olup, ana devrenin tahakkuk kurallarına tabi olmaktadır.

L2TP Yedekleme hizmeti ana devreye çıkarılacak ücretin %1’i (yüzde biri) olarak ücretlendirimektedir.

Yedek devre, ana devreyle aynı kapasiteyi kullanacağı için aktif/aktif çalışan her iki devrenin ücreti, Port ve Transmisyon bazlı ücretlendirme modeli kapsamında beş’er dakikalık aralıklarla ölçümlenen trafik değerlerinin toplamı üzerinden hesaplanmaktır.

İşletmecinin yedek devreyi başka bir lokasyonda bulunan LNS SSG’sinde sonlandırmak istemesi durumunda, bunu Türk Telekom’dan ücreti karşılığında alacağı Noktadan Noktaya devrelerle gerçekleştirecektir. Bu bağlantılar için tek uç Noktadan Noktaya Metro Ethernet ücreti alınacaktır. Tesis edilecek bağlantılar için bağlantı ücreti oluşması durumunda yürürlükteki bağlantı ücretleri geçerli olacaktır.