Loading...
İletişim

IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmeti (IPVAE) Port Ücretleri ve Transmisyon Hesaplama Yöntemi Değişikliği

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından sunulan IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmetinin port ücretlerindeki ve transmisyon hesaplama yöntem değişikliğinin 01/05/2017 tarihi itibaren uygulamaya geçirilmesine karar verilmiştir. Port ücretlerindeki ve transmisyon hesaplama yöntem değişikliklerinin Türk Telekom sistemlerinde bütünlüğün sağlanabilmesi için şirketimizde gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Güncellemeler sistemlerde 01/05/2017 tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde Mayıs ayı PT faturaları güncellenen kurallar çerçevesinde hesaplanacaktır. 01/05/2017 tarihi itibari ile geçerli olan port ücretleri ve yeni transmisyon hesaplama yöntemi ile ilgili ayrıntıları bilgilerinize sunarız.

1. Port Ücretleri Şirketimiz web sayfası Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi (IPVAE) Ek-7 bölümündeki port ücretleri uygulanmaya başlamıştır. Fiber port ücretlerindeki güncellemeleri şirketimiz web sayfası İnternet Hizmetleri > Fiber İnternet (FTTx) > “Toptan Fiber Port Ücretleri” dosyasında bulabilirsiniz.

2. Transmisyon Hesaplama Yöntem Değişikliği Referans IP seviyesinde Veri Akış Erişimi teklifi Ek-7 bölümündeki 1.2.3 “Transmisyon ücretleri“ maddesindeki transmisyon hesaplama yöntemi uygulanmaya başlamıştır. Ölçümlerde önceki uygulama devam ettirilecektir. %95 hesabı ve 33 TTN’den ücretlendirme yöntemi aynı tutulmuştur. Her İSS için toplam tepe transmisyon kullanımı ilgili ayda hizmet almış toplam abone sayısına bölünerek (port ücretlendirmesine esas olacak toplam port sayısı) Abone başına kullanım değeri (ABK) kbps cinsinden hesaplanacaktır. ABK değerinin ait olduğu baremdeki logaritma fonksiyonu ile abone başı transmisyon ücreti hesaplanacaktır. Abone başı ücret port ücretine esas olacak toplam port sayısı ile çarpılarak transmisyon toplam ücreti hesaplanacaktır.

2.1. Abone Baremli Transmisyon Kampanyası 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı EK-2 de belirtildiği üzere PT transmisyon ücretlerinde “Abone Baremli Transmisyon Kampanyası” onaylanmıştır. Transmisyon ücretlendirmesi abone hacminin her bir 100k’lık baremi için sırayla %25, %20, %15 ve %10 indirim sağlanarak uygulanacaktır. Kampanya Mayıs dönemi itibari ile 12 ay boyunca her ay transmisyon ücreti üzerinden tüm ISS’lere uygulanacaktır. Yapılan toplam indirim Port Transmisyon faturasında “Kullanım İskonto” kaleminde görüntülenebilecektir.

2.2. Yıllık Transmisyon Artış Kampanyası 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı EK-2 de belirtildiği üzere PT transmisyon ücretlerinde “Yıllık Transmisyon Artış Kampanyası” onaylanmıştır. Kampanya TTNET hariç tüm İSS’ler için geçerli olacaktır. 2018 Ocak ayı içinde, 2017 yılında TTNET hariç ISS’lerin toplamı için gerçekleşecek Transmisyon Toplam Hacmi, abone sayısına bölünerek abone başı ortalama kullanım değeri hesaplanacaktır. Hesaplanan bu değer 2016 için hesaplanmış ortalama ile kıyaslanacaktır. %25’in üzerinde artış gerçekleşmesi durumunda %25’in üzerindeki artışın 2/3’ü kadarı ISS’lere iade edilecektir. İade tutarı ISS’ler arasında bir önceki sene gerçekleşmiş yıllık toplam transmisyon maliyetine oranlı paylaştırılacaktır. Benzer hesaplama kampanyanın son uygulama dönemi olan 2019 Ocak ayında 2018 ve 2017 ortalamaları karşılaştırılarak tekrar edilecektir. 2018 ve 2019 Ocak ayında bir önceki seneye ilişkin yapılacak ödemeler, hesaplamanın yapılacağı aydan sonraki aylarda dönem borçlarına mahsuben ISS’lere ödenecektir.