Loading...
İletişim

Asimetrik Metro Ethernet İnternet Lokal Erişim Yedeklemesi İndirim Kampanyası

1. Kampanya, 10.10.2019 tarihi itibari ile başlayacak ve 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
2. Kampanya başvuru süresi içerisinde, kampanya kapsamında Lokal Erişim Yedeklemesi (LEY) başvurusunda bulunan İşletmeciler, yedek devre tesis tarihinden itibaren 12 ay boyunca LEY devreleri için taahhüt altında olacaklardır.
3. Kampanyadan yararlanan işletmeciler taahhüt süresi içerisinde, taahhüt süresini bir defaya mahsus 12 ay daha uzatarak kampanyadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.
4. Kampanya kapsamında aynı santralden ya da farklı santralden lokal erişim yedeklemesi talep edilebilecektir. Tesis edilen LEY devrelerinin aylık ücreti, LEY devre tesisinden itibaren taahhüt süresi boyunca %75 indirimli olacaktır.
5. Kampanyadan, Şirketimizden toptan düzeyde Asimetrik Metro Ethernet İnternet hizmeti alan/alacak bütün İşletmeciler yararlanabilecektir.
6. Kampanya kapsamında tesis edilecek LEY devrelerinin sadece aylık ücretlerinde indirim sağlanacaktır.
7. Taahhüt süresince İşletmecilerin kampanyadan çıkma talebinde bulunması, LEY devresinin/LEY devresinin bağlı bulunduğu Asimetrik ME İnternet devresinin iptali, devri, hizmet türü veya İşletmeci değişikliği yapılması durumunda taahhüt bozulacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 10’da yer almaktadır.
8. Kampanyadan, kampanya başlangıç dönemi öncesinde tesis edilmiş LEY devreleri yararlanamayacak, sadece kampanya başvuru döneminde yeni tesis için başvurulan LEY devreleri yararlanabilecektir.
9. Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonda kampanya başvuru tarihinden başlamak üzere, geriye dönük olarak son 3 ay içerisinde LEY devresi iptali yapılmamış olması gerekmektedir.
10. Taahhüt süresi tamamlanmadan İşletmecilerin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), İşletmecilerin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeciler, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İşletmeciler, Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
11. Asimetrik Metro Ethernet İnternet Yeni Satış Kampanyası ve Asimetrik Metro Ethernet İnternet İndirim Kampanyasından yararlanan ana devreler Asimetrik ME İnternet Lokal Erişim Yedeklemesi İndirim Kampanyasından yararlanabilecektir.
12. Asimetrik ME İnternet Lokal Erişim Yedeklemesi İndirim Kampanyasından yararlanan ana devrelerin simetrik ME İnternet hizmetine geçiş yapmaları durumunda, simetrik ME İnternet hizmetinde yedeklilik alması koşulu ile ME İnternet Lokal Erişim Yedeklemesi İndirim Kampanyasına cezasız geçiş yapabileceklerdir. Bu durumdaki devreler Asimetrik ME İnternet Lokal Erişim Yedeklemesi İndirim Kampanyasından kalan taahhüt süreleri boyunca taahhüt altında olacaklardır